Faillissement Just Wellness BV

De rechtbank Amsterdam heeft op 8 januari 2020 het faillissement uitgesproken van Just Wellness BV, statutair gevestigd te Amsterdam, met aanstelling van Flip Schreurs tot curator.

De activiteiten van Just Wellness bestonden uit het voeren van schoonheids- en ontharingssalons in Eindhoven, Alkmaar, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Amsterdam.

De curator vormt zich op dit moment een eerste beeld van de problematiek waarin de onderneming terecht is gekomen en de in dat verband te nemen noodzakelijke maatregelen.

Wat betekent het faillissement voor u als werknemer, klant of anderszins betrokkene? Onderstaand geven wij een antwoord op enkele vragen.

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur uw vraag dan per e-mail naar justwellness@boelszanders.nl.

Wat is een faillissement? Een ?faillissement? is een juridische procedure die door de rechtbank kan worden uitgesproken indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank stelt daarbij een curator aan die onder meer als taak heeft om het gehele vermogen van de failliete onderneming te gelde te maken (lees: te verkopen) en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers.

Bent u werknemer van Just Wellness? Er wordt op korte termijn nadere informatie verschaft.

Heeft u een vordering op Just Wellness? Indien u een vordering heeft op Just Wellness kunt u deze vordering indienen via https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/

Heeft u als klant een tegoedbon of vooruitbetaald? Waarschijnlijk heeft u dan een vordering op Just Wellness. Deze kunt u indienen via https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/.

Heeft u interesse in het overnemen van (onderdelen van) Just Wellness? De curator inventariseert of onderdelen van Just Wellness levensvatbaar zijn. Indien u interesse heeft in het overnemen van (onderdelen van) Just Wellness kunt u deze interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar justwellness@boelszanders.nl